panorama-aker-smaller

Historien

Gårdsnavn med endelsen –by går muligens helt tilbake til folkevandringstiden, ca 400-800 e.Kr hvor bruken av denne endelsen var utbredt. Det kan imidlertid ikke fastslås med sikkerhet da endelsen var vanlig opp gjennom tidene. På nabojorder med høydedrag som vender mot syd er det gjort funn fra steinaldertiden.

Navnet på gården viser også til beliggenheten. Den opprinnelige form av navnet var Austbyr som betyr Østgården. Dette stemmer da gården er av de som ligger lengst øst i bygda. Eldre former av navnet er Austby i 1400, Wzby i 1578 og Usbye med Traanaas i 1723.

Svenskekongen Karl XII returnerte etter sin mislykkede beleiring av Oslo til Sverige. Natten til den 1. mai slo han leir i området med hele sin hær. Det ble ordnet med innkvartering på Østby for ham og hans stab. Etter sigende skal han ha overnattet i en himmelseng på gården. Artilleriet og fotsoldatene slo leir i området øst-nordøst for gården mens kavaleriet slo leir i skogsområdet øst for gården.

For å holde hæren med mat, hester og for til hestene ble dette rekvirert fra gårdene. Dette var store tap for bl.a Østby og det var ingen til å erstatte dette.

Det var i ca 1725 at eieren av Østby også eide nabogårdene. Nabogårdene ble solgt på offentlig auksjon i 1734/35. I 1740 ble den store sameieskogen delt mellom 4 gårder. En kopi av dette offentlige dokument befinner seg på gården

Gården har vært i nåværende slekt fra 1700-tallet (1774) og har siden da gått i arv fra far til eldste sønn.

Historiske bilder